video

life
Context

 El projecte GREENING BOOKS dóna resposta a:

  • les necessitats de recuperar el medi ambient dels impactes derivats de la indústria de les publicacions;

  • la necessitat d'integrar les eines actuals de regulació tals com la Ecoetiqueta, EMAS, Ecodisseny, LCA, calculador de CO2;

  • la necessitat d'incrementar el coneixement dels professionals sobre les eines i mètodes per millorar l'actuació mediambiental d'un llibre/revista;

  • la manca de conscienciació dels consumidors sobre l'impacte mediambiental de les publicacions, i la manca d'informació contrastada i de confiança.


Tot això passa per la implantació del concepte de Ecoedition, una manera innovadora de gestionar publicacions d'acord a criteris de sostenibilitat que consisteix en incorporar criteris ambientals i socials al procés de edició que minimitzin els impactes negatius derivats d'aquesta activitat en totes les fases del procés. El Grup d'Ecoedició de Barcelona (GEBCN) és una entitat que reuneix experts, autors, impressors, editors i dissenyadors del món editorial preocupats per l'impacte ambiental, la producció més neta i l'eficiència en el procés editorial. Està formada per persones representatives associades a entitats associatives com són Bingo!, Club EMAS de Catalunya, Ecoinstitut de Barcelona, Ecoreciclat, Ecos, El Tinter S.A.L., Federación de Ideas, Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable, Fundació Terra, Unitat de Medi Ambient-Centre Tecnològic Leitat, J·B i Wir Book.


GREENING BOOKS analitzarà els impactes ambiental derivats de les publicacions, el projecte establirà criteris basics mediambientals i finalment desenvoluparà una aplicació informàtica a partir d'aquests criteris per als sectors de la edició i les arts gràfiques.

 

 

© GREENING BOOKS | CONTACT | ARTICLES & DOCS | MULTIMEDIA
facebook twitter friendfeedspaceslidesharespacedeliciousspacescribdspacelinkedinspacexing
AREA PRIVADA